Selasa, 26 Jun 2018

Tips Mengurus Polisi Takaful


Teks: Amna Fazillah Ismail

A. Kenapa perlu perlindungan Takaful?
1.     Untuk memastikan anda masih dilindungi dan   mempunyai sumber kewangan sekiranya disahkan koma  atau berlaku kecacatan kekal atau menghidap penyakit kritikal;
2.    Untuk memastikan anak-anak  atau isteri/suami dilindungi serta mempunyai sumber kewangan untuk meneruskan kehidupan sekiranya anda  seminggal dunia maka

B. Kepada siapa wang tersebut anda ingin bahagikan dan bagaimanakah caranya?

Terdapat 3 pilihan :
  1. wang takaful digunakan untuk pengurusan Harta Pusaka dan bakinya dibahagikan mengikut hukum Faraid  kepada waris faraid. Anda perlu menamakan seorang individu sebagai wasi dalam borang penamaan
  2. wang takaful diberikan secara keseluruhan/ lump sum kepada benefisiari khusus/ tertentu sebagai penerima Hibah yang mutlak.  Anda perlu menamakan individu tersebut sebagai penerima Hibah di dalam borang penamaan
  3.  wang takaful diberikan kepada benefisiari khusus/  tertentu mengikut cara pengagihan, arahan dan syarat yang ditetapkan anda dan akan diuruskan oleh pemegang amanah. Anda perlu membuat amanah takaful (surat ikatan amanah)  serta membuat penyerahan hakmilik polisi takaful (absolute Assignment) kepada pemegang amanah.

C.  Risiko  jika menamakan  individu sebagai Wasi atau Penerima Hibah
1.  Risiko Menamakan isteri atau suami sebagai penama.


  • Mampukah isteri/suami  menguruskan wang tersebut dengan baik.
  • Mendedahkan beliau kepada risiko di manipulasi atau ditipu
  • Mampukah beliau menangkis cubaan atau godaan orang sekeliling yang mendampingi beliau dengan niat jahat setelah tahu beliau telah menerima wang takaful yang banyak.
Jika dinamakan sebagai wasi maka cukupkah ilmu atau pengetahuan beliau berkaitan pengurusan dan pentadbiran pusaka
·         Apa akan berlaku jika beliau meninggal serentak bersama anda?
Wang takaful tersebut hanya boleh dikeluarkan setelah mahkamah keluarkan Surat kuasa Mentadbir (meninggal tanpa wasiat)  atau Geran Probet (meninggal berwasiat)  yang memakan masa diantara 3 hinga 6 bulan .

2.       Risiko menamakan anak-anak di bawah umur 18 tahun  sebagai Wasi atau Penerima Hibah dalam borang penamaan.
·         Sekiranya masa anda meninggal dunia anak belum berusia 18 tahun maka wang takaful akan dibayar kepada ibubapa  yang bertindak sebagai penjaga beliau .
Persoalannya adakah anda pasti bahawa bahagian anak tersebut akan terjamin jika diuruskan oleh penjaga tersebut. Risiko manipulasi.

Sekiranya ibubapa  meninggal dunia serentak bersama atau terlebih dahulu maka yang berikut akan berlaku:;

a)      Jika wang tersebut tidak melebihi RM50 ribu akan diberikan  kepada mana-mana penjaga sah  anak tersebut
b)      Jika wang tersebut melebihi RM50 ribu akan diberikan kepada Pemegang Amanah Awam  (Amanah Raya Berhad) untuk  diuruskan sehingga anak berusia 18 tahun.
Anak akan mengalami karenah birokrasi untuk membuat tuntutan saraan diri.
Maka tujuan asal Perlindungan Takaful iaitu membantu diri serta keluarga ketika kesukaran akan tersasar.
D.  Kenapa  Amanah Takaful sangat penting
1. Pengagihan wang takaful tidak tertakluk kepada hukum faraid. Boleh diberikan kepada mana-mana benefisiari yang dipilih. Boleh menamakan benefisiari gantian jika benefisiari utama meninggal dunia.
2. Pembayaran wang takaful melalui amanah takaful dibuat kepada Pemegang Amanah. Ada Unsur kawalan terhadap pengagihan dan pengeluaran wang.  Pemegang Amanah akan membahagikan kepada benefisiari serta menguruskannya mengikut terma dan syarat yang ditetapkan di dalam surat ikatan amanah yang disediakan oleh syarikat pemegang amanah.
 Didalam surat ikatan amanah anda berhak menentukan dan mengawal cara wang tersebut dibelanjakan serta dibahagikan kepada benefisiari. Pemegang Amanah adalah badan pelaksana kawalan tersebut.
Walaupun benefisiari di bawah umur tetapi masih lagi haknya terjamin dan akan segera mendapat manfaat segera daripada wang takaful tersebut mengikut terma dan syarat dalam surat ikatan amanah.
3.  Sebaliknya Pembayaran wang takaful melalui Hibah adalah secara bayaran keseluruhan/Lump sump. Setelah Benefisiari menerima wang tersebut maka beliau bebas untuk menggunakan serta membelanjakan wang tersebut mengikut kehendak beliau tanpa kawalan.
Cuba anda fikirkan, sekiranya benefisiari baru berusia 18 tahun menerima wang tersebut, mampukah beliau menguruskan wang tersebut dengan baik?  Beliau  boleh menghabiskan wang tersebut dengan membeli barangan mahal atau untuk sebarang tujuan bersukaria.E. Apakah isikandungan Amanah Takaful
1. Arahan untuk mengawal tujuaan  penggunaan wang takaful. Boleh menetapkan tujuan penggunaan sebagai contoh untuk tujuan pendidikan, kesihatan dan saraan diri . Cara bayaran yuran pendidikan, jumlah saraan diri sepanjang tempoh pendidikan. Contoh Pemegang Amanah membayar yuran pendidikan terus kepada kolej, jumlah elaun saran diri adalah RM3,000 setiap bulan dan lain-lain.
2. Arahan untuk membayar hutang( jika ada)
3. Arahan untuk mengembangkan harta amanah melalui pelaburan yang selamat
4. Tujuan sedekah jariah
5. Lain-lain


Tiada ulasan:

Catat Ulasan